Voksen, mer eller mindre


Vi ønsker å være ei kirke for alle på Frei

Savner du noe? La oss få vite det!

*Fra barnetro - til voksentro - til modentro

Strikkekafe - Bjerkestrand bedehus

Mandagskafe - Bjerkestrand bedehus

Kveldsbønn - Frei kirke

*Turgruppe

*Godhetskompaniet

Eldretreff - Frei aldersboliger


* nye tiltak, mer info kommer