Kantor

Julija Bujanovaite

71573805

Send epost

Kateket

Bjørg Ingebrigtsen

71573792

Send epost

Sekretær/ kirketjener

Marina Frisvold

71573790

Send epost

Sogneprest

Lynn Brakstad

45607458

Send epost

Sogneprest / Prost

Sindre Stabell Kulø

71573791

Send epost

Trosopplærer

Astrid Bjerkestrand Fiske

71573962

Send epost

Kontaktinformasjon


Frei menighet
Org. 976 997 778

Adresse: Kongens plass 5, 2 og 3. etg - se kart . Postboks 71, 6501 Kristiansund
Kontortid: tirsdag -fredag mellom kl.09.00 15.00

Telefon 71 57 37 90 . Telefon er åpen TIRSDAG og TORSDAG fra kl. 8 til kl.16.
Epost: frei.menighet@kristiansund.kommune.no

 

Vipps: 86591 (Frei kirke)
Kontonr: 3930.22.78052