Kontaktinformasjon


Frei menighet
Org. 976 997 778

Adresse: Kongens plass 5, 2 og 3. etg - se kart

Postboks 71, 6501 Kristiansund
Telefon:
71 57 37 90

Kontortid: mandag -fredag mellom kl.09.00 14.00
Epost: frei.menighet@kristiansund.kommune.no

Vipps: 86591 (Frei kirke)
Kontonr: 3930.22.78052

Kantor

Rune Tylden

71573793

Send e-post

Sekretær/ kirketjener

Marina Frisvold

71573790

Send e-post

Sogneprest / Prost

Sindre Stabell Kulø

71573791

Send e-post

Trosopplærer

Hilde Warvik

71573794

Send e-post

Undervisningsleder

Bjørg Ingebrigtsen

71573792

Send e-post