Vi synger julen inn


"Vi synger julen inn" i Frei kirke med masse kjente julesanger, torsdag 18. desember, kl. 18.30!
 
Tradisjon tro, arrangerer vi "Vi synger julen inn" i Frei kirke.

Her kan alle bli med å synge på kjente julesanger. I tillegg deltar masse barn og unge med ulike julesanger. I år er bl.a. følgende med:

Sanggruppe med elever fra Rensvik skole
Sanggruppe med elever fra Bjerkelund skole
Sanggruppe med elever fra Frei skole
Frei skolekorps

I tillegg bidrar Rune Tylden og Eivind Oftebro.

Velkommen til en flott stund i Frei Kirke!

Torsdag 18. desember, kl. 18.30, i Frei kirke. Kollekt ved utgangen.

Tilbake