Bli med på sangsprell


Velkommen til barn 1-5år. Påmelding her!

 

INFORMASJON OM OPPSTART AV SANGSPRELL KOMMER SNART! 

 

Alle barn fra 1-5 år er velkommen til å delta på sangsprell i Frei kirke sammen med en voksen. Når vi møtes i Frei kirke på mandager klokken 17.30, så skal vi først samles i sirkel og synge sammen, før vi spiser kveldsmat og avslutter med en godnatt-sang.

Gjennom musikklek sammen andre, så lærer barna blant annet å ta initiativ og å veksle mellom å gi og ta plass. Sangsprell kan være en arena hvor barnet opplever å mestre det sosiale samspillet, og på denne måten utvikle god selvfølelse. 

Vi ønsker å ha fokus på å lekesynge sanger med livsnære tema. Sanger som gir gjenkjennelse, og som anerkjenner den hverdagen barn og foreldre lever i. 

Sangsprell skal være et godt fellesskap å være i. Velkommen! :-)

 

 

 

 

 

Pris: Første gang er gratis. Pris pr. semester 500,- inkl kveldsmat, søskenrabatt 250,- for barn nummer 2.
Hvor og når: Frei kirke, hver mandag 17:30-19:00

 

 

Tilbake