Konfirmasjon 2020


Påmelding her

 

Påmelding for konfirmantkullet 2020 

 

11. juni var det informasjonsmøte. Ta kontakt med menighetspedagog Bjørg dersom du har noen spørsmål bjorg.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no.

Tilbake