Nasjonal gudstjeneste fra Frei kirke


Den 30. august kl. 11.00 sendes det gudstjeneste fra Frei kirke på Den Norske Kirkes offisielle Facebook-sider.

 

De digitale gudstjenestene er en fortsettelse av det gode arbeidet som ble gjort under korona-pandemien for å gjøre gudstjenester fra hele landet tilgjengelig, og nå sendes altså gudstjenesten denne søndagen fra Frei kirke. Det har blitt lagt ned betydelig med arbeid for å lage en digital gudstjeneste av høy kvalitet fra kirka vår.

Medvirkende: Korgruppe (Benedichte A. Ranheim, Elise Solemdal, Julie Refseth, Randi Sandstad, Ole Kristian Gundersen, Helge Rødset, Karl Aksel Eide, Jan Øyvind Jensen), gruppe fra Frei barnekor, dirigent Cathrine Brandvik Haukenes, prost Sindre Stabell Kulø, medliturg Karen Flatø, kantor Rune Tylden. 

Se sendingen her f.o.m. 30. august, kl 11.00:
 

Tilbake