Kirkene åpner igjen!


Gradvis og kontrollert åpner kirkene i Kristiansund igjen!

 

Endelig har beskjeden om muligheten for gjenåpning av kirkene kommet og gradvis og kontrollert skal vi åpne kirkene for gudstjenestefeiring igjen. Det maksimale antallet til stede kan være 50 personer. Før vi gjenåpner kirkene våre så er det en del tiltak som må på plass for å sikre smittevernhensynet.

Den første åpne gudstjenesten blir derfor i Kirkelandet kirke søndag 17 mai.

Kristi Himmelfart 21.mai inviterer vi til den første gudstjenesten i Frei, forhåpentligvis på Rastarkalv.  

Følg med i media og på Facebook for mer informasjon.

Hilsen Sindre Stabell Kulø

Prost

Tilbake