Salmer på Gudstjenester

Salmer på Gudstjenester

Her finner du oversikt over salmene vi bruker på Gudstjenestene i Frei kirke

Søndag 2. september

Inngangspalme: 282 «Himlens konge vil vi prise»

Dåpspalme: 488  «Ingen er stå trygg i fare»

Høymessepalme: 456 «Det er godt å være stille»

Før preken: 310 «Sørg du for meg»

--

Etter preken: 354 «O Jesus du som fyller alt i alle»

Nattverdspalme: 604 «Jesus, livets sol og glede»

Slutningspalme: 460 «Bortom tid og rom og tanke»

 

Søndag 19. august

Inngang: 309 «Lovsyng vår Herre»

Dåpsalme: 586 «Fylt av glede» v.1-3

Høymessesalme: 666 «Å leva, det er å elska»

Før preken: 715 «Gud, du er rik»

-

Etter preken: 508 «I den stille klare morgen»

Nattverdssalme: 608 «Når vi deler det brød»

Slutning: 890 «Å, hvor salig få vandre»

 

Søndag 12. august

Inngangsalme: 309 - «Lovsyng vår herre»

Dåpsalme: 591 «Det skjer et under»

Før preken: 674 «Pris være Gud»

-

Etter preken: 989 «Søk først Guds rike»

Nattverd: 618 «Vi er et folk på vandring»

Slutning: 715 «Gud, du er rik»

 

Søndag 15. juli

Inngangsalme: 309 - «Lovsyng vår herre»

Høymessesalme: 280 «Store Gud, vi lover deg»

Før preken: 740 «Eit lite barn vaks opp til mann»

-

Etter preken: 421 «Alt for jesu fot jeg legger»

Nattverd: 608 «Når vi deler det brød»

Slutning: 631 «Det er makt i de foldede hender»

 

Søndag 1. juli

Inngangsalme: 801 - «Nå er det morgen»

Dåpsalme: 233 «Kjærlighet er lysets kilde»

Høymessesalme: 222 «Kristus konge, du regjerer»

Før preken: 532 «Guds kirkes grunnvoll ene»

-

Etter preken: 663 «Herre, du kalte displer»

Nattverd: 615 «Vi bærer mange med oss»

Slutning: 409 «I dine hender Fader blid»

 

Søndag 24. juni

Inngangsalme: 527 - «Kristne, la oss søke sammen»

Dåpsalme: 594 «Kvite klede, himmelglede»

Høymessesalme: 536b «Guds menighet er jordens største under»

Før preken: 419 «Med Jesus vil eg fara»

-

Etter preken: 378 «Da Jesus satte sjelen fri»

Nattverd: 299 «Store Gud»

Slutning: 101 «Kristus er verdens lys»

 

Søndag 17. juni (Brassmesse på Rastarkalv)

Preludium:  «Jeg er Herren» v/Frei hornmusikk

Inngangsalme: 845 - «Då grønn en drakt»

Dåpsalme: «Om jeg er liten eller stor»

Før preken: 678 «Vi rekker våre hender frem»

-

Etter preken: 740 «Et lite barn vaks opp»

Nattverd: 615 «Vi bærer mange med oss»

Slutning: 371 «Om alle mine lemmer»

Postludium: «Resurgan» v/Frei hornmusikk

 

Søndag 29. april (Familiegudstjeneste)

Preludium: Barnekoret: «Klokkene ringer»

Inngangsalme:240 - Måne og Sol

Dåpsalme: Barnekoret: «Du møter oss Gud», v/ Malin

Høymessesalme: 162 Såkorn som dør i jorden 

Før preken: «Tusenvis av øyeblikk» v/ Barnekoret

-

Etter preken: 787 Alt det minste som Gud skapte

Nattverd: 623 - Ingen er for liten, barnekor vers - menighet refreng

Slutning: «Bli hos meg» v/ Barnekoret

Postludium: «Gud er så bra!» v/ Barnekoret
Del denne artikkel på e-post
Se vår Facebookside
23. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Frei menighet Powered by Agrando