Salmer på Gudstjenester

Salmer på Gudstjenester

Her finner du oversikt over salmene vi bruker på Gudstjenestene i Frei kirke

Påskedag - søndag 21.april 2019

Inngang: 196 - Påskemorgen slukker sorgen

Dåpssalme: 209b- døden må vike

Høymesse: 194 - Jesus lever, graven brast

Før preken: 199 - Å salige stund uten like

Høytidsvers/hallelujavers: 193 - Han er oppstanden

Etter preken: 204 - Han er oppstanden

Nattverd: 205 - Kornet har sin vila

Til slutning: 197 - Deg være ære

Søndag 10.februar 2019

547 Syng for Herren hele verden
593 Her er det et lite barn som kommer
643 Du som veien er og livet
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
----
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
604 Jesus livets sol og glede
532 Guds kirkes grunnvoll ene

 

 

 

 

Søndag 3.februar 2019

Salmer søndag 3.februar - 5 søndag i åpenbaringstiden 

 

Inngang: 371 - Om alle mine lemmer

Høymesse: 963 - Min sjel, lov Herren

Før preken: 190b - Som den gyldne sol, v 1-3

———————————

Etter preken: 352 - Ren og rettferdig  

Nattverd: 207  - Livet vant, dets navn er Jesus

Slutning: 86 - Navnet Jesus 
Del denne artikkel på e-post
Se vår Facebookside
21. mai 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Frei menighet Powered by Agrando